ورود دانش آموزان

شماره دانش آموزی:    
رمز ورود:    
 

چگونه کودک مي تواند اعتماد به نفس داشته باشد در حالي که بايد دائما به غير اعتماد نمايد.                بدان اگر در خردسالي با او مشورت نکني  او در بزرگسالي با تو مشورت نخواهد کرد.               

           

 
السلام عليک يا شَمسَ الشموس يا انيسَ النفوس

 

امام رضا (ع) فرمودند:

رحمت خدا بر بنده­اي که ما را زنده کند (اجراي دستورات الهي) دانش­ هاي ما را فراگيرد و به مردم بياموزد.

                                         (معاني الاخبار، ص 180 ح 1)

1393 / 9 / 24 ارسال شده در

السلام عليک يا رسول اللّه

 

رسول خدا فرمودند:

به کوچکي گناه نگاه نکنيد بلکه به چيزي [نافرماني خدا] که بر آن جرأت يافته ­ايد بنگريد.

                                                                                 (جهادالنفس ح 405)

1393 / 9 / 24 ارسال شده در

اربعين حسيني

«اِن السما بکت علي الحسين اَربعين صباحاً

آسمان چهل روز در سوگ حسين عليه السلام گريست»

1393 / 9 / 19 ارسال شده در

هشدار آتش نشاني

 هشدارهاي آتش نشاني منطقه

1393 / 9 / 17 ارسال شده در

آزمون مرآت

برگزيدگان آزمون مرآت شماره  2

پايه هاي پنجم و ششم

1393 / 9 / 16 ارسال شده در

عشق سعدي نه حديثي است که پنهان ماند     داستاني ست که بر هر سر بازاري هست

1393 / 9 /16 ارسال شده در

          نگاهي به اطرافيان بياندازيد به کساني که به خاطر موفقيت خود مورد ستايش شما هستند. فکر مي­کنيد موفقيت خود را مديون چه چيزي هستند؟ من که علت آن را اعتماد به نفس آن­ها  مي­دانم. آيا فکر مي­کنيد آن­ها نابغه هستند و استعدادهاي استثنايي دارند؟ خير. آن­ها اعتماد به نفسي استثنايي دارند و مغزي متفکر و ولي سرشار از آرزو. آن­ها هيچگاه تسليم ترديد و ترس از شکست نشده­اند. بنابراين ديگران هم به آن­ها شک نکرده­اند.

1393 / 9 /16 ارسال شده در

        يکي از ويژگي­هايي که براي موجود انساني درنظر گرفته شده است اجتماعي بودن اوست. وقتي به تعريف انسان پرداخته مي­شود او را موجودي اجتماعي فرهنگي تعريف مي­کنند در عين حال اين موجود اجتماعي-فرهنگي بدون تربيت به طور خودکار و خودآموخته، توان اجتماعي و فرهنگي شدن را ندارد.

 

1393 / 9 /16 ارسال شده در

        تخم­ مرغ يکي از معدود غذاهاي کامل طبيعي است که نيازهاي بدن را به طور متعادل تأمين مي­کند. 

1393 / 9 /16 ارسال شده در
 

انسجام خانوادگي

خانواده، فقط زير يک سقف و در کنار هم زندگي کردن نيست. انسجام و به هم پيوستگي از پايه هاي مهم خانواده هاي موفق است. مهم ترين عامل انسجام، محبت و پيوندهاي عاطفي است که بين اعضاي خانواده وجود دارد.

1393 / 9 /24 ارسال شده در

همه ي بچه ها استعدادهايي دارند، اما تعداد کمي از آن ها در مسير استعدادهاي خود قرار مي گيرند و به معناي واقعي افراد موفق مي شوند. از بين عوامل گوناگوني که افراد را در مسير درست قرار مي دهند، خانواده، يکي از تعيين کننده ترين آن هاست.

1393 / 9 /19 ارسال شده در

     علامت واحدي براي نشان دادن اين اختلال در کودکان وجود ندارد با اين حال نشانه­ هاي شايع در کودکان مانند موارد زير مي­باشد  

 

1393 / 9 /16 ارسال شده در

      يکي از مهم­ترين نيازهاي انسان در طول زندگي و سنين مختلف، نياز عاطفي و فقر محبت است.

1393 / 9 /16 ارسال شده در