ورود دانش آموزان

شماره دانش آموزی:    
رمز ورود:    
 

  

 
کارنامه و اردو ششم

روز و ساعت تحويل کارنامه

و  اردوي پايه ششم

1394 / 3 / 19 ارسال شده در

پايگاه نابستاني

پايگاه تابستاني از 7 تير شروع مي شود

1394 / 3 / 17 ارسال شده در

روز دريافت کارنامه

روز و ساعت دريافت کارنامه

1394 / 3 / 4 ارسال شده در

جشن الفبا و پايان دوره پيش دبستان

ساعت و مکان برگزاري جسن الفبا

و جشن پايان دوره پيش دبستان

1394 / 3 / 4 ارسال شده در

تبريک ماه شعبان

شعبان الذي حففته منک برالرحمه و الرضوان

1394 / 2 / 30 ارسال شده در

آموزش و تربيت ديني (نشريه نگاه - زمستان 93)

1393 / 10 /30 ارسال شده در

1- هميشسه يک دفتر يادداشت همراه داشته باشيد و تکاليف و نکات ظريفي را که معلمان مي گويند در آن يادداشت کنيد.

2- سعي کنيد حتماً مثال ها و توضيحات اضافه معلمتان را در حاشيه کتاب يا دفترتان يادداشت کنيد چون اين موضوع باعث مي شود مطالب اصلي درستان را بهتر بفهميد.

1393 / 10 /6 ارسال شده در

عشق سعدي نه حديثي است که پنهان ماند     داستاني ست که بر هر سر بازاري هست

1393 / 9 /16 ارسال شده در

          نگاهي به اطرافيان بياندازيد به کساني که به خاطر موفقيت خود مورد ستايش شما هستند. فکر مي­کنيد موفقيت خود را مديون چه چيزي هستند؟ من که علت آن را اعتماد به نفس آن­ها  مي­دانم. آيا فکر مي­کنيد آن­ها نابغه هستند و استعدادهاي استثنايي دارند؟ خير. آن­ها اعتماد به نفسي استثنايي دارند و مغزي متفکر و ولي سرشار از آرزو. آن­ها هيچگاه تسليم ترديد و ترس از شکست نشده­اند. بنابراين ديگران هم به آن­ها شک نکرده­اند.

1393 / 9 /16 ارسال شده در
 

موارد مؤثر در موفقيت دانش آموزان

1394 / 2 /20 ارسال شده در

کليدهاي طلايي براي مطالعه

1394 / 2 /20 ارسال شده در

طرز تلقي بچه ­ها از موفقيت ­ها يا ناکامي­ ها بر اعتماد به نفس و انگيزش آن ها تأثير مي گذارد، تفاوت بين استباه و شکست را به فرزندتان بياموزيد.....

1394 / 2 /7 ارسال شده در

ساعات مدرسه محدود است و زماني که معلم مي تواند صرف هر کدام از شاگردان کند محدودتر است. براي اين که بچه ها در مدرسه موفق باشند والدين بايد فعالانه در امور مدرسه و تکاليف آن ها شرکت داشته باشند. 

1393 / 10 /25 ارسال شده در
 
 
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
پایه ششم
-
-
روژِن دقيق- پارميدا رضوي پور- مهرگان فيض پور - مريم کمالي
-
-
-
-
کليه بچه هاي پنجم 1
-