ورود دانش آموزان

شماره دانش آموزی:    
رمز ورود:    
 

احترام به فرزندت، احترام به خداست به خاطر آفرينشش، لطفاً


از دستکاريِ خلفت خودداري کن.


 
تماس با ما
 
 

دبستان دخترانه مهرآسا

22761545

22540173

22580177

22761544

22761545

22761546 فکس

mehrasasch.com

mehasa.ir@gmail.com


 

*****************************************************************************************

 

 

مامور آمار جهت سرشماري به خانه اي مراجعه کرد و از مادر خانواده پرسيد شما چند فرزند داريد ؟ و سن آن ها چند سال است ؟

مادر جواب داد : 3 فرزند دارم که ضرب سن آن ها برابر با 36 است و جمع شان برابر شماره پلاک خانه مان است .

مأمور نگاهي به پلاک انداخت و گفت : 

ببخشيد باز هم نمي توانم سن فرزندان شما را پيدا کنم !

مادر جواب داد : نمي توانم به سؤال شما پاسخ دهم ، فرزند بزرگم مرا صدا مي زند .

مأمور پاسخ داد : خيلي ممنون الآن ديگر مي دانم فرزندان شما چند سال دارند .

 

دختران گل ، شماره پلاک خانه چيست ؟

پاسخ را به دفتر مدرسه ارائه داده و جايزه بگيريد.