ورود دانش آموزان

شماره دانش آموزی:    
رمز ورود:    
 

چگونه کودک مي تواند اعتماد به نفس داشته باشد در حالي که بايد دائما به غير اعتماد نمايد.                بدان اگر در خردسالي با او مشورت نکني  او در بزرگسالي با تو مشورت نخواهد کرد.               

           

 
تماس با ما
 
 

دبستان دخترانه مهرآسا

22761545

22540173

22580177

22761544

22761545

22761546 فکس

mehrasasch.com

mehasa.ir@gmail.com